Sol Noctis

Sol Noctis je slovenské knižné vydavateľstvo založené roku 2019, zameriavajúce sa na tituly z oblasti spoločenskej, náboženskej a politickej filozofie, ezoteriky a okultizmu. Vydávame práce zahraničných aj domácich autorov v češtine aj slovenčine.

Prihláste sa na odoberanie newsletteru

Naše knihy

Alain de Benoist — Za horizontem lidských práv

Vychází 30. 10. 2019

Ideologie lidských práv se stala sekulárním náboženstvím naší doby. Má svá dogmata, své svaté, své mučedníky, své křížové výpravy a svou inkvizici. Ačkoli byla formulována s úmyslem zabránit tyranii a přinést svobodu, nakonec se sama stala svazující.

Autor v této knize zkoumá dějiny lidskoprávního diskurzu, jeho předchůdce a jeho současné dopady na společnost. Odhaluje člověka antiky jako neodlučitelného od svého rodu či komunity. Sleduje dlouhou cestou od toho, jak rané křesťanství přisoudilo každému člověku nesmrtelnou duši, až po současné zbožštění člověka jakožto egoistického jednotlivce. Poukazuje na kulturní a historickou relativitu lidských práv. Jejich absolutizaci a univerzalismus považuje za formu západního etnocentrismu. Vrhá světlo na jejich ideologizaci v prospěch západních zájmů a globalizace a především poukazuje na jejich atomizační a dezintegrační dopady na společnost.

Francouzský filosof Alain de Benoist (*1943) je zakladatelem a předním představitelem Sdružení pro výzkum a studium evropské kultury (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne, GRECE). Je autorem několika desítek knih: kromě lidských práv psal i o indoevropských jazycích a náboženstvích, o dějinách filosofie, o ekonomice, o totalitarismu a o geopolitice. Ve své aktuální knize Za horizontem lidských práv předkládá jedinečnou kritiku jednoho z nejzávažnějších problémů naší doby.

ISBN 978-80-973292-4-2; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 152 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Rovněž je možné objednat si knihu mailem.*

Obvyklá maloobchodní cena: 12,54 € s DPH, resp. 325 Kč s DPH
Cena při objednávce mailem: 9,57 € s DPH, resp. 249 Kč s DPH

Julius Evola — Jóga moci:
Tantra, Šakti a stezka levé ruky

Vychází 30. 10. 2019

Tantra nemůže být záminkou pro radovánky. Jejím cílem není – jak se obvykle tvrdí – prožít „opravdovou slast“. Tantrické „překonání předsudků“ nesmí vést k požitkářství a ani uctívání ženského principu není cílem, ale jen nástrojem tantry.

To i mnohem víc alespoň tvrdí tato kniha, která se ostře vymezuje proti konzumnímu duchovnu. Naopak, říká, cílem tantry je překonat lidská omezení, zapálit se vnitřním plamenem a zakusit stav božství a nesmrtelnosti.

Julius Evola (1898–1974) byl vůdčí osobností na esoterickém poli své doby a jeho spisy se dodnes těší velké pozornosti. V tantře nacházel uchopení pomíjivého života a jeho přesměrování k nepomíjivým metám. Rozsáhlé znalosti z oblasti hermetismu, buddhismu a metafyziky sexu mu umožnily představit syntézu tantry jakožto neortodoxní nauky, která sahá na odvěké aspirace lidstva.

ISBN 978-80-973292-3-5; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 272 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Rovněž je možné objednat si knihu mailem.*

Obvyklá maloobchodní cena: 20,02 € s DPH, resp. 519 Kč s DPH
Cena při objednávce mailem: 14,74 € s DPH, resp. 385 Kč s DPH

Tomislav Sunić — Evropská nová pravice:
Proti liberalismu a egalitářství

Sunićův literární debut s názvem Proti liberalismu a egalitářství byl první anglicky psanou knihou zabývající se školou myšlení známou jako evropská nová pravice. Věnuje se analýze jejích hlavních cílů, hodnot a principů, a to především myšlenkám jejího předního představitele, francouzského filosofa Alaina de Benoista.

Nová pravice je volným označením celoevropské školy idejí složené z konzervativních myslitelů, umělců a vědců, stavějících se v průběhu druhé poloviny 20. století jak proti východnímu bolševismu, tak i proti západnímu liberalismu. Nová pravice vychází z tzv. předválečné konzervativní revoluce, myslitelů jako Oswald Spengler, Vilfredo Pareto či Carl Schmitt. Sunić neopomíná ani problematiku „pravicového“ označení tohoto hnutí, neboť nová pravice sama sebe považuje za stojící mimo tradičního dělení na pravici a levici.

Tomislav Sunić se narodil roku 1953 v chorvatském Záhřebu, studoval překladatelství na Záhřebské univerzitě a následně politologii na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře. V letech 1993 až 2001 byl chorvatským velvyslancem, následně vyučoval a působil jako překladatel a spisovatel na volné noze.

Českému čtenáři předkládáme překlad přepracovaného a doplněného třetího vydání jeho oslavované a kontroverzní knihy.

ISBN 978-80-973292-2-8; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 288 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Rovněž je možné objednat si knihu mailem.*

Obvyklá maloobchodní cena: 20,24 € s DPH
Cena při objednávce mailem: 14,85 € s DPH, resp. 389 Kč s DPH

Aleister Crowley — Sväté knihy thelémske

Aleister Crowley (1875-1947), známy aj ako Veľká Šelma 666, bol anglický dobrodruh, šachista, básnik, sociálny kritik a škandalózny provokatér. Predovšetkým však bol zakladateľom náboženskej filozofie známej ako theléma.

Jadrom Crowleyho životného diela sú Sväté knihy thelémske. Napísal ich v stave duchovného vytrženia a boli preňho zjavením nového, božského Zákona. Dnes sa na ne odvoláva množstvo magických rádov, ovplyvnili nespočítateľné okultné prúdy a ich dosah je ťažké preceniť.

Vedľa ich ezoterického rozmeru nemožno prehliadať ich umeleckú hodnotu. Slovenskému čitateľovi ich prinášame v dvojjazyčnom vydaní, ktoré dopĺňa komentár prekladateľa.

ISBN 978-80-973292-1-1; tvrdá väzba; 12 × 18 cm; 424 s.

Ukážka

Túto knihu dostanete v každom dobrom kníhkupectve —
viď Heureka.sk alebo Heureka.cz

Taktiež je možné objednať si knihu mailom.*

Obvyklá maloobchodná cena: 27,50 € s DPH
Cena pri objednávke mailom: 18,70 € s DPH, resp. 499 Kč s DPH

Alain de Benoist — Být pohanem

Francouzský autor Alain de Benoist (*1943) je zakladatelem a předním představitelem Sdružení pro výzkum a studium evropské kultury (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne, GRECE). Na Sorbonně studoval právo, filosofii, sociologii a dějiny náboženství. Je autorem několika desítek knih: kromě náboženství psal i o indoevropských jazycích, o dějinách filosofie, o ekonomice, o totalitarismu a o geopolitice.

„Proč jsem napsal tuto knihu?“ ptá se de Benoist. „Abych odhalil esenciální rozdíly mezi pohanstvím a křesťanstvím.“ Svůj cíl však rozhodně překročil: ve svém bádání sahá až na kost toho, co je jádrem evropského myšlení, cítění a prožívání; toho, co je Evropanům původní už od prehistorie; a co je v Evropě skrytě přítomno dodnes, protože christianizace to sice mohla potlačit, ale nikdy to nemohla zničit.

Kniha Být pohanem byla vydána ve Francii roku 1981. Německý překlad následoval o rok později. Italsky vyšla roku 1984, nizozemsky 1985, v roce 2004 anglicky, rusky a španělsky a v roce 2009 maďarsky. Uplynulý čas jí nic nevzal na aktuálnosti, naopak: kulturní, náboženské, filosofické a i politické rozpory, jež kniha odhaluje, jsou čím dál tím naléhavější.

ISBN 978-80-973292-0-4; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 280 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Rovněž je možné objednat si knihu mailem.*

Obvyklá maloobchodní cena: 18,70 € s DPH
Cena při objednávce mailem: u nakladatele rozebráno