Sol Noctis

Sol Noctis je slovenské knižné vydavateľstvo založené roku 2019, zameriavajúce sa na tituly z oblasti spoločenskej, náboženskej a politickej filozofie, ezoteriky a okultizmu. Vydávame práce zahraničných aj domácich autorov v češtine aj slovenčine.

Prihláste sa na odoberanie newslettera

Naše knihy

Sebastián Jahič — Satanizmus v 21. storočí

Satanizmus ako organizované náboženstvo sa prvýkrát objavil v podobe kalifornskej Cirkvi Satanovej roku 1966. Hoci sa zdalo, že jeho popularita sa časom vytratí, s príchodom 21. storočia a nástupom éry internetu zažíva nový rozmach.

Zatiaľ čo v minulom storočí sa snažil prezentovať ako čosi spoločensky prijateľné, súčasný satanizmus nezriedka otvorene oslavuje zločin. Chvála bezzákonnosti sa prekrýva s pokusmi o gnostické preniknutie do zakázaných duchovných sfér. Mnohí novodobí satanisti sa prikláňajú k politickému extrémizmu, či už rasistickému, alebo anarchistickému.

Iné súčasné prúdy vymieňajú politický extrémizmus za aktivizmus, pričom pod vlajkou Satana obhajujú vykonávanie potratov, legalizáciu drog, práva sexuálnych menšín, masovú migráciu a ľudskoprávnu agendu. Skupiny ako Deathspell Omega sa obmedzujú na špekulácie v rámci kresťanskej teológie. Prebúdza sa záujem o historicky najstarších satanistov, medzi ktorých patrila aj Ruska Maria de Naglowska.

Sebastián Jahič je autorom transgresívnej fikcie, politicko-filozofických traktátov a mnohých okultných článkov. Vo svojej najnovšej knihe Satanizmus v 21. storočí berie čitateľa na exkurz do sveta prevráteného duchovna, ktoré existuje medzi nami a každému je dostupné – stačí urobiť pár správnych dotykov na obrazovke vášho smartfónu.

ISBN 978-80-973292-8-0; tvrdá väzba; 13 × 21 cm; 200 s.

Ukážka

Túto knihu dostanete v každom dobrom kníhkupectve —
viď Heureka.sk nebo Heureka.cz

Edward Dutton & Michael A. Woodley of Menie — S rozumem v koncích: Proč se stáváme méně inteligentními a co to znamená pro budoucnost

Stáváme se méně inteligentními. Kniha S rozumem v koncích nám sděluje tento šokující, ale fascinující poznatek. Autoři nám představují vršící se hromadu důkazů, že lidé jsou dnes podstatně méně inteligentní, než tomu bylo před sto lety. O výzkumu dokazujícím toto kontroverzní tvrzení donedávna věděli pouze akademici, ovšem autoři této knihy jsou toho názoru, že toto poznání nemůže zůstat dál uzamčeno ve slonovinových věžích vědy. S rozumem v koncích je prvním populárně vědeckým dílem šířícím povědomí o tomto pro budoucnost stěžejním tématu. Autoři knihy dokazují, že inteligence – která je výrazně dědičná – narůstala až do příchodu průmyslové revoluce, protože lidé žili pod tlakem darwinistického výběru, což znamená, že své geny odevzdávali především inteligentnější členové společnosti. Od počátku 19. století však inteligence ve vyspělém světě začala upadat, protože inteligentnější lidé měli průměrně stále méně dětí. Tato kniha se zabývá tím, jak k tomuto obratu došlo a jaké bude mít následky. Lze zvrátit úpadek naší inteligence? Nebo budeme svědky rozvratu civilizace a nástupu nové doby temna?

ISBN 978-80-973292-7-3; tvrdá vazba; 15 × 22,5 cm; 248 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Sebastián Jahič — Antagonista

Každá éra má svůj mýtus. Mýtus dneška je však specifický. Zdá se, že společnost dosáhla bodu nula, konce dějin. Všechny příběhy na velkém plátně jako by vyprávěly o možném vytržení z tohoto „žili šťastně až do smrti“. Těžiště soudobé epiky se přenáší z protagonisty na antagonistu, neboť je to právě on, kdo určuje děj. Antagonista zosobňuje velkého člověka, zatímco protagonisté jsou vtělením masy.

Nestačí zdůrazňovat, že moderní příběhy skrytě vyzdvihují průměrnost a pasivitu. Nestačí poukazovat, že pasivita se stala obvyklým módem bytí většiny našich současníků. Že člověk je otrokem procesů, jež sám rozpoutal; že maskuje svou závislost na technologické vykořeněnosti hesly „svobody“ a „pokroku“. To, čehož je zapotřebí, je k tomuto vývoji zaujmout vysloveně antagonistický postoj.

Sebastián Jahič, autor transgresivní fikce, se na pozadí svých úvah o výstavbě výpravné literatury zabývá promítnutím celospolečenského vyrovnání s globalismem do „umění“ masové kultury. Odráží se od dějinného vývoje vnímání archetypu Antagonisty k rozboru směrování společnosti. Vyhodnocuje, že její proklamovaný pacifismus vede k homogenizaci a zprůměrování deteritorializovaného lidstva. Nakonec navrhuje politickou i duchovní „linii úniku“ z mechanizovaného světa simulaker a spektáklů; jinými slovy, plánuje útěk z ráje, v němž dějinám a všem velkým příběhům odzvonilo.

ISBN 978-80-973292-6-6; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 144 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Julius Evola — Vzpoura proti modernímu světu

Vzpoura proti modernímu světu je jedním z opomíjených, ale i velice kontroverzních literárních milníků 20. století. Rozvádí zdrcující kritiku moderního Západu, založeného na konzumu a sekularismu, masové konformitě a průměrnosti, jež staví do kontrastu s aristokratickým heroismem a náboženským rozjímáním. Ideál společnosti vidí v nadčasové Tradici duchovních proudů předmoderního světa, kdy božské a numinózní ještě bylo součástí lidského života.

Autorem Vzpoury je italský baron Julius Evola (1898–1974). Krátce a intenzivně koketoval s dadaismem a filosofickým idealismem, aby se následně obrátil k studiu hermetismu a esoterismu. Po obeznámení s dílem Reného Guénona přijal stěžejní ideje jeho integrálního tradicionalismu. Vstoupil do polemik s fašistickým režimem, doufaje, že se mu jej podaří naklonit své vizi. Po válce byl obvinění z obhajoby fašismu zbaven a do konce života se těšil pověsti vůdčího literáta na poli duchovní vědy.

Evola v tomto svém opus magnum překonává dobový historicismus a tvrdí, že prostřednictvím profánního Západu dochází k pádu lidstva z bytostí „stvořených na obraz Boží“ na bezduché roboty. Ve svém monumentálním veledíle Vzpoura proti modernímu světu představuje svou vizi metafyziky dějin.

ISBN 978-80-973292-5-9; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 552 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Alain de Benoist — Za horizontem lidských práv

Ideologie lidských práv se stala sekulárním náboženstvím naší doby. Má svá dogmata, své svaté, své mučedníky, své křížové výpravy a svou inkvizici. Ačkoli byla formulována s úmyslem zabránit tyranii a přinést svobodu, nakonec se sama stala svazující.

Autor v této knize zkoumá dějiny lidskoprávního diskurzu, jeho předchůdce a jeho současné dopady na společnost. Odhaluje člověka antiky jako neodlučitelného od svého rodu či komunity. Sleduje dlouhou cestou od toho, jak rané křesťanství přisoudilo každému člověku nesmrtelnou duši, až po současné zbožštění člověka jakožto egoistického jednotlivce. Poukazuje na kulturní a historickou relativitu lidských práv. Jejich absolutizaci a univerzalismus považuje za formu západního etnocentrismu. Vrhá světlo na jejich ideologizaci v prospěch západních zájmů a globalizace a především poukazuje na jejich atomizační a dezintegrační dopady na společnost.

Francouzský filosof Alain de Benoist (*1943) je zakladatelem a předním představitelem Sdružení pro výzkum a studium evropské kultury (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne, GRECE). Je autorem několika desítek knih: kromě lidských práv psal i o indoevropských jazycích a náboženstvích, o dějinách filosofie, o ekonomice, o totalitarismu a o geopolitice. Ve své aktuální knize Za horizontem lidských práv předkládá jedinečnou kritiku jednoho z nejzávažnějších problémů naší doby.

ISBN 978-80-973292-4-2; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 152 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Julius Evola — Jóga moci:
Tantra, Šakti a stezka levé ruky

Tantra nemůže být záminkou pro radovánky. Jejím cílem není – jak se obvykle tvrdí – prožít „opravdovou slast“. Tantrické „překonání předsudků“ nesmí vést k požitkářství a ani uctívání ženského principu není cílem, ale jen nástrojem tantry.

To i mnohem víc alespoň tvrdí tato kniha, která se ostře vymezuje proti konzumnímu duchovnu. Naopak, říká, cílem tantry je překonat lidská omezení, zapálit se vnitřním plamenem a zakusit stav božství a nesmrtelnosti.

Julius Evola (1898–1974) byl vůdčí osobností na esoterickém poli své doby a jeho spisy se dodnes těší velké pozornosti. V tantře nacházel uchopení pomíjivého života a jeho přesměrování k nepomíjivým metám. Rozsáhlé znalosti z oblasti hermetismu, buddhismu a metafyziky sexu mu umožnily představit syntézu tantry jakožto neortodoxní nauky, která sahá na odvěké aspirace lidstva.

ISBN 978-80-973292-3-5; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 272 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Tomislav Sunić — Evropská nová pravice:
Proti liberalismu a egalitářství

Sunićův literární debut s názvem Proti liberalismu a egalitářství byl první anglicky psanou knihou zabývající se školou myšlení známou jako evropská nová pravice. Věnuje se analýze jejích hlavních cílů, hodnot a principů, a to především myšlenkám jejího předního představitele, francouzského filosofa Alaina de Benoista.

Nová pravice je volným označením celoevropské školy idejí složené z konzervativních myslitelů, umělců a vědců, stavějících se v průběhu druhé poloviny 20. století jak proti východnímu bolševismu, tak i proti západnímu liberalismu. Nová pravice vychází z tzv. předválečné konzervativní revoluce, myslitelů jako Oswald Spengler, Vilfredo Pareto či Carl Schmitt. Sunić neopomíná ani problematiku „pravicového“ označení tohoto hnutí, neboť nová pravice sama sebe považuje za stojící mimo tradičního dělení na pravici a levici.

Tomislav Sunić se narodil roku 1953 v chorvatském Záhřebu, studoval překladatelství na Záhřebské univerzitě a následně politologii na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře. V letech 1993 až 2001 byl chorvatským velvyslancem, následně vyučoval a působil jako překladatel a spisovatel na volné noze.

Českému čtenáři předkládáme překlad přepracovaného a doplněného třetího vydání jeho oslavované a kontroverzní knihy.

ISBN 978-80-973292-2-8; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 288 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk

Aleister Crowley — Sväté knihy thelémske

Aleister Crowley (1875-1947), známy aj ako Veľká Šelma 666, bol anglický dobrodruh, šachista, básnik, sociálny kritik a škandalózny provokatér. Predovšetkým však bol zakladateľom náboženskej filozofie známej ako theléma.

Jadrom Crowleyho životného diela sú Sväté knihy thelémske. Napísal ich v stave duchovného vytrženia a boli preňho zjavením nového, božského Zákona. Dnes sa na ne odvoláva množstvo magických rádov, ovplyvnili nespočítateľné okultné prúdy a ich dosah je ťažké preceniť.

Vedľa ich ezoterického rozmeru nemožno prehliadať ich umeleckú hodnotu. Slovenskému čitateľovi ich prinášame v dvojjazyčnom vydaní, ktoré dopĺňa komentár prekladateľa.

ISBN 978-80-973292-1-1; tvrdá väzba; 12 × 18 cm; 424 s.

Ukážka

Túto knihu dostanete v každom dobrom kníhkupectve —
viď Heureka.sk alebo Heureka.cz

Alain de Benoist — Být pohanem

Francouzský autor Alain de Benoist (*1943) je zakladatelem a předním představitelem Sdružení pro výzkum a studium evropské kultury (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne, GRECE). Na Sorbonně studoval právo, filosofii, sociologii a dějiny náboženství. Je autorem několika desítek knih: kromě náboženství psal i o indoevropských jazycích, o dějinách filosofie, o ekonomice, o totalitarismu a o geopolitice.

„Proč jsem napsal tuto knihu?“ ptá se de Benoist. „Abych odhalil esenciální rozdíly mezi pohanstvím a křesťanstvím.“ Svůj cíl však rozhodně překročil: ve svém bádání sahá až na kost toho, co je jádrem evropského myšlení, cítění a prožívání; toho, co je Evropanům původní už od prehistorie; a co je v Evropě skrytě přítomno dodnes, protože christianizace to sice mohla potlačit, ale nikdy to nemohla zničit.

Kniha Být pohanem byla vydána ve Francii roku 1981. Německý překlad následoval o rok později. Italsky vyšla roku 1984, nizozemsky 1985, v roce 2004 anglicky, rusky a španělsky a v roce 2009 maďarsky. Uplynulý čas jí nic nevzal na aktuálnosti, naopak: kulturní, náboženské, filosofické a i politické rozpory, jež kniha odhaluje, jsou čím dál tím naléhavější.

ISBN 978-80-973292-0-4; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 280 s.

Ukázka

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví —
viz Heureka.cz nebo Heureka.sk